അഭയ


അച്ഛനാകാന്‍
പള്ളീല്‍ ചേരണോ??

1 comments:

വരയും വരിയും : സിബു നൂറനാട് said...

'മദര്‍' ആകാന്‍ തിരുവസ്ത്രം ഇടണോ..??!!
(പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിചെന്നേ ഉള്ളൂ..)